Projekt

POPODNE U VRTIĆU

provodi grad Klanjec s partnerom

Dječjim vrtićem „Kesten“ Klanjec.

PROJEKTOM SE UVODI

poslijepodnevni rad vrtića.

Projekt

POPODNE U VRTIĆU

provodi grad Klanjec s partnerom Dječjim vrtićem „Kesten“ Klanjec.

PROJEKTOM SE UVODI

poslijepodnevni rad vrtića.

Usklađivanje organizacije rada dječjih vrtića s potrebama zaposlenih roditelja temeljni je preduvjet veće uključenosti djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i gospodarskog razvoja lokalne zajednice s obzirom na mogućnost usklađivanja poslovnog i obiteljskog života. Projektom „Popodne u vrtiću“ kojeg provodi Grad Klanjec s partnerom Dječjim vrtićem „Kesten“ Klanjec uvodi se poslijepodnevni rad vrtića. Ciljna skupina projekta su djeca polaznici vrtića, njihovi roditelji, te odgajatelji i djelatnici vrtića