Projekt

POPODNE U VRTIĆU

provodi grad Klanjec s partnerom

Dječjim vrtićem „Kesten“ Klanjec.

PROJEKTOM SE UVODI

poslijepodnevni rad vrtića.

Projekt

POPODNE U VRTIĆU

provodi grad Klanjec s partnerom Dječjim vrtićem „Kesten“ Klanjec.

PROJEKTOM SE UVODI

poslijepodnevni rad vrtića.

Usklađivanje organizacije rada dječjih vrtića s potrebama zaposlenih roditelja temeljni je preduvjet veće uključenosti djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, kao i gospodarskog razvoja lokalne zajednice s obzirom na mogućnost usklađivanja poslovnog i obiteljskog života. Projektom „Popodne u vrtiću“ kojeg provodi Grad Klanjec s partnerom Dječjim vrtićem „Kesten“ Klanjec uvodi se poslijepodnevni rad vrtića. Ciljna skupina projekta su djeca polaznici vrtića, njihovi roditelji, te odgajatelji i djelatnici vrtića

Cilj i očekivani rezultati projekta:
Cilj ovog projekta je unaprijediti rad dječjeg vrtića sukladno suvremenim potrebama djece i roditelja, stvoriti uvjete kvalitetnog rada s djecom i pridonijeti boljem usklađivanju obiteljskih obaveza roditelja i djece. Grad Klanjec uvodi u vrtić poslijepodnevni rad kako bi se omogućio poslijepodnevni boravak do 19 sati za djecu čiji roditelji rade u tom razdoblju. Analiza potreba roditelja pokazala je da od 45 ispitanih roditelja, njih 35 ima potrebu za poslijepodnevnim boravkom djece, i to do 19 sati, a gotovo svi roditelji trebaju uslugu boravka djece u dječjem vrtiću u vremenu od 6 do 19 sati. Također, cilj je educirati odgojitelje i kuharicu, te nabaviti opremu kako bi boravak djece u vrtiću bio što kvalitetniji.