ČLANAK U ZAGORSKOM LISTU

Objavljen je članak u Zagorskom listu povodom završetka projekta i završne konferencije projekta „Popodne u vrtiću“ na kojoj su gradonačelnik Klanjca, voditelj projekta i ravnateljica

EDUKACIJE – EDULIST

Odgojiteljice su prisustvovale online edukacijama Obrta za poduku i savjetovanje Edulist.

NABAVA DIDAKTIČE OPREME

Pokreće se postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava didaktičke opreme. Vrtić je nabavio puno zanimljive opreme kao što su svjetleći stolovi, konstruktori, bazen za loptice,

ČLANAK U ZAGORSKOM LISTU

Objavljen članak u Zagorskom listu „Dječji vrtić „Kesten“ Klanjec u avanturi online vrtića“.

„POPODNE U VRTIĆU“ – ONLINE

Zbog privremenog zatvaranja Vrtića uslijed globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19 poslijepodnevne aktivnosti u sklopu projekta „Popodne u vrtiću“ provode se online. 06.04-10.04 14.04.-17.04 04.05.-08.05 11.05.-15.05

NUTRICIONISTIČKA EDUKACIJA

Pokreće se postupak jednostavne nabave za predmet: Nutricionistička edukacija pripreme zdravih obroka za predškolsku djecu. Provoditi će se edukacija za kuharicu, odgojiteljice, radionice za djecu,

STEM EDUKACIJA

Pokreće se postupak jednostavne nabave u predmetu: STEM edukacija. Edukaciju će polaziti odgojiteljice iz Vrtića.

EDUKACIJA ZA NUTRICIONISTU

Kuharica je prijavljena u Ustanovu Magistra za program osposobljavanja za nutricionistu, koji je uspješno završila 16.05.2020.

ČLANAK U ZAGORSKOM LISTU

Objavljen je članak u Zagorskom listu povodom održavanja početne konferencije projekta „Popodne u vrtiću“.

OPREMANJE KUHINJE

Pokreće se postupak jednostavne nabave za predmet: Opremanje kuhinje. Opremanje kuhinje u potpunosti je završeno 23.07.2019. kada je obavljena primopredaja.

ZAPOŠLJAVANJE DJELATNIKA U SKLOPU PROJEKTA

Nakon provedenog natječaja za zapošljavanje, potpisani su Ugovori o radu s odgojiteljicom (4h) i asistentom projekta (4h), dok je kuharici Aneksom ugovora o radu produženo