JEDNOSTAVNA NABAVA – VIZUALNI IDENTITET I PROMOTIVNI MATERIJALI

Datum

Pokreće se postupak jednostavne nabave za predmet: Usluga izrade vizualnog identiteta i nabava promotivnog materijala. Usluga izrade vizualnog identiteta i dostava promotivnih materijala u potpunosti je završena 30.04.2019. godine.