ZAPOŠLJAVANJE DJELATNIKA U SKLOPU PROJEKTA

Datum

Nakon provedenog natječaja za zapošljavanje, potpisani su Ugovori o radu s odgojiteljicom (4h) i asistentom projekta (4h), dok je kuharici Aneksom ugovora o radu produženo radno vrijeme sa 6 na 8 sati dnevno.