STEM EDUKACIJA

Datum

Pokreće se postupak jednostavne nabave u predmetu: STEM edukacija. Edukaciju će polaziti odgojiteljice iz Vrtića.